Glossary
Residence Permit

Zezwolenie na pobyt

Zezwolenie na pobyt

Zezwolenie na pobyt to oficjalny dokument pozwalający na tymczasowy pobyt obcokrajowca w danym kraju. Może być ono wydane na czas określony lub nieokreślony.

Status tymczasowego rezydenta jest przyznawany w wielu przypadkach. Należy pamiętać, że wymagania, jakie należy spełnić, oraz sam proces składania wniosku mogą znacznie różnić się w zależności od wybranego kraju.

Zezwolenie na pobyt tymczasowy wydawane jest na określony czas (zazwyczaj kilka lat), podczas gdy zezwolenie na pobyt stały umożliwia zamieszkanie w danym kraju na czas nieokreślony. Często pozwala też na wykonywanie pracy na określonych warunkach.

Zezwolenie na pobyt stały można zazwyczaj uzyskać po kilku latach legalnego pobytu w kraju, jeśli jest się posiadaczem zezwolenia na pobyt czasowy.

Co to jest zezwolenie na pobyt?

Zezwolenie na pobyt jest dokumentem potwierdzającym legalny pobyt w danym kraju. Jest on wydawany przez urzędy imigracyjne i zawiera dane osobowe posiadacza, informacje o celu podróży za granicę, a także okres, przez który dokument pozostanie ważny.

Zezwolenie na pobyt za granicą może być wydane w celach obejmujących:

 • Zakup nieruchomości
 • Podejmowanie zatrudnienia
 • Poślubienie obywatela tego kraju
 • Połączenie z rodziną (małżonkiem, dzieckiem, rodzicem)
 • Inwestowanie w gospodarkę kraju
 • Podejmowanie studiów
 • Korzystanie z opieki medycznej
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
 • Prowadzenie działalności urzędowej
 • Prowadzenie badań naukowych

UWAGA: Zezwolenie na pobyt nie jest wizą. W przeciwieństwie do wizy, zezwolenie na pobyt potwierdza prawo cudzoziemca do pobytu w kraju przez dłuższy okres i zapewnia więcej praw.

Jak uzyskać zezwolenie na pobyt?

Procedura uzyskania zezwolenia na pobyt różni się w zależności od kraju. Zazwyczaj jednak osoby chcące uzyskać zezwolenie na pobyt muszą podjąć następujące kroki:

 1. Wypełnić wniosek wizowy. Złóż wniosek o wizę długoterminową, na przykład wizę pracowniczą, studencką lub imigracyjną.
 2. Dostarczyć niezbędne dokumenty. W większości przypadków należy posiadać ważny paszport, ubezpieczenie zdrowotne, dowód posiadania wystarczających środków finansowych, dowód zakwaterowania i zaświadczenie o niekaralności.
 3. Poczekać na decyzję. Władze imigracyjne rozpatrzą Twój wniosek i sprawdzą załączone dokumenty. Czasami może być konieczne przeprowadzenie rozmowy z urzędnikiem imigracyjnym.
 4. Odebrać gotowy dokument. Po rozpatrzeniu wniosku, jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, konieczne będzie odebranie dokumentu. W zależności od kraju, należy to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 5. Złożyć wniosek o przedłużenie dokumentu. Jeśli posiadasz zezwolenie tymczasowe, jak długo pozostanie ważne i odnów je na czas.

Przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt musisz dokładnie zapoznać się z wymaganiami wjazdowymi obowiązującymi w kraju, w którym chcesz zamieszkać.

Jakie są rodzaje zezwolenia na pobyt?

Można rozróżnić dwa rodzaje zezwolenia na pobyt:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy (na czas określony)
 • Zezwolenie na pobyt stały (na czas nieokreślony)

Zezwolenie na pobyt na czas określony jest wydawane jako zezwolenie na pobyt tymczasowy lub zezwolenie na pobyt ciągły. Aby uzyskać zezwolenie na pobyt stały, należy najpierw uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy.

Po kilku latach legalnego i nieprzerwanego życia w wybranym państwie (liczba lat i obowiązujące warunki różnią się w zależności od kraju) można ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały, które zapewnia więcej praw i przywilejów.