Glossary
Visa on Arrival

Wiza w dniu przyjazdu

Wiza po przyjeździe jest niezbędna, jeśli musisz wjechać do wybranego miejsca docelowego i dopiero wtedy uzyskać wizę. Zazwyczaj może ona być używana jako wiza turystyczna lub biznesowa podczas wizyty za granicą.

Definicja wizy w dniu przyjazdu

Wiza po przyjeździe to specjalne zezwolenie na podróż, które umożliwia wjazd do obcego kraju. Dzięki temu odpowiednie władze mogą skuteczniej kontrolować granice.

Nie musisz aplikować z wyprzedzeniem, by uzyskać wizę na krótki czas po przyjeździe na miejsce. Co więcej, możesz cieszyć się elastycznością w swoich planach podróży, ponieważ nie ma potrzeby odwiedzania ambasady/konsulatu lub brania udziału w aplikacji online.

Wiza po przyjeździe jest zwykle zaznaczana w paszporcie. Należy pamiętać, że czasami pieczątka zajmuje całą stronę. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo wolnych stron w paszporcie, zanim zdecydujesz się uzyskać wizę w dniu przyjazdu.

Co nie jest możliwe z wizą w dniu przyjazdu?

Posiadacz wizy w dniu przyjazdu otrzymuje prawo do tymczasowego pobytu. Nie będzie jednak mógł wykonać następujących czynności:

 • przebywać w kraju przez dłuższy czas,
 • podjąć zatrudnienia,
 • zarejestrować się w celu uzyskania świadczeń i usług rządowych.

Pamiętaj, że będziesz potrzebować nowej wizy, jeśli opuścisz kraj i planujesz wjechać do niego ponownie. Tylko kilka miejsc docelowych oferuje wizę wielokrotnego wjazdu po przyjeździe.

Jak ubiegać się o wizę w dniu przyjazdu?

Wiza po przyjeździe jest wydawana na przejściu granicznym. Najpierw należy wypełnić dokumenty i podać podstawowe informacje, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo itp. Następnie trzeba uiścić opłatę i poczekać na potwierdzenie. Pamiętaj, że władze mają ostatnie słowo, jeśli chodzi o zatwierdzenie wizy. Przygotuj ważny paszport i inne niezbędne dokumenty, aby uniknąć problemów.

Proces jest zwykle bardzo szybki, ale trzeba poczekać w kolejce na granicy, więc wszystko zależy od tego, jak zatłoczone jest dane miejsce. Zanim zdecydujesz się na ten rodzaj wizy, pamiętaj, aby sprawdzić listę krajów, do których możesz uzyskać wizę po przyjeździe oraz czy się kwalifikujesz.

Niezbędne dokumenty do uzyskania wizy w dniu przyjazdu

Wymagania zależą od danego kraju, jego polityki wizowej i narodowości podróżnego. Ogólnie rzecz biorąc, powinieneś mieć następujące dokumenty w dniu przyjazdu:

 • Paszport ważny przez co najmniej 6 miesięcy,
 • Wypełniony formularz wniosku,
 • Dowód dalszej podróży,
 • Dowód zakwaterowania,
 • Ubezpieczenie zdrowotne,
 • Dowód posiadania wystarczających środków.

Pamiętaj, że musisz również pokryć opłatę manipulacyjną. Czasami konieczne będą trzy zdjęcia twarzy.

Czy wniosek o wizę po przyjeździe może zostać odrzucony?

Czasami wniosek o wizę w dniu przyjazdu może zostać odrzucony, ale jest to rzadka sytuacja. Wniosek nie zostanie zaakceptowany z następujących powodów:

 • Gdy nie spełniasz wymogów wjazdu.
 • Gdy w formularzu zgłoszeniowym są błędy.
 • Gdy inspektorzy graniczni mają wątpliwości co do Twojego wniosku.

Urzędnicy mają prawo odmówić wjazdu, jeśli warunki nie są spełnione.