Glossary
Family Visa

Wiza Rodzinna

Wiza Rodzinna

Jeśli planujesz dołączyć do członków rodziny przebywających za granicą, prędzej czy później natkniesz się na termin wizy rodzinnej. Dzięki temu rodzajowi wizy zjazdy rodzinne są łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Przyjrzyjmy się bliżej wizom rodzinnym, wymaganiom i procesowi aplikacji o wizę rodzinną w różnych krajach.

Definicja wizy rodzinnej

Wiza rodzinna to wiza, która zgodnie z prawem pozwala cudzoziemcom dołączyć do swoich krewnych mieszkających za granicą. Ten rodzaj wizy jest pierwszym krokiem, który zwykle podejmuje się, aby rozpocząć procedurę ubiegania się o pobyt długoterminowy w kraju, w którym mieszkają członkowie rodziny.

Wiza rodzinna jest zatem ogromnym ułatwieniem w spotkaniu się członków rodziny w obcym kraju. Osoba ubiegająca się o wizę rodzinną musi spełnić pewne wymagania, które obejmują kwalifikację związku.

W zależności od kraju wydającego wizę, kryteria kwalifikowalności mogą się różnić. Niemniej jednak, zazwyczaj następujący członkowie najbliższej rodziny kwalifikują się do otrzymania wizy rodzinnej:

  • dzieci
  • małżonkowie
  • rodzice

Ponadto polityka wizowa niektórych krajów oferuje również wizy rodzinne dla innych członków rodziny, w tym narzeczonych, rodzeństwa, dziadków itp.

Proces ubiegania się o wizę rodzinną

Ubieganie się o wizę rodzinną oznacza wypełnienie złożonej procedury aplikacyjnej, która różni się w zależności od kraju. Ogólne etapy ubiegania się o wizę można jednak opisać w następujący sposób:

  1. Sprawdź swoje uprawnienia: Zanim rozpoczniesz proces ubiegania się o wizę, upewnij się, że kwalifikujesz się do otrzymania wizy rodzinnej na podstawie pokrewieństwa z członkiem rodziny mieszkającym w danym kraju lub będącym jego obywatelem.
  1. Złóż wniosek o wizę: Najczęściej konieczne będzie wypełnienie formularza wniosku i złożenie kilku dokumentów uzupełniających, w tym dokumentu potwierdzającego pokrewieństwo, np. aktu małżeństwa.
  1. Zaplanuj rozmowę imigracyjną: Po złożeniu wszystkich dokumentów i formularza wniosku zostaną one sprawdzone przez urzędników konsularnych lub ambasady. Następnie będziesz musiał umówić się na rozmowę wizową, podczas której urzędnik imigracyjny zweryfikuje dostarczone przez Ciebie informacje, aby podjąć ostateczną decyzję o przyznaniu Ci wizy.
  1. Otrzymaj zatwierdzoną wizę: W przypadku pozytywnej decyzji, Twoja wiza rodzinna zostanie przyznana, a Ty będziesz uprawniony do mieszkania i podjęcia zatrudnienia w kraju zamieszkania członków Twojej rodziny.

Uzyskanie wizy rodzinnej to najczęściej złożona procedura, która może zająć długie tygodnie. Powinieneś dokładnie przeanalizować wszystkie wymagania wizowe przed rozpoczęciem procesu aplikacyjnego, aby zaoszczędzić dużo energii i czasu.

Ponieważ jest to również czasochłonny proces, pamiętaj, aby ubiegać się o wizę rodzinną na długo przed planowaną datą podróży.

Przykłady wiz rodzinnych

Wiele krajów na świecie wprowadziło wizy rodzinne. Choć idea jest zasadniczo taka sama, wymagania i cała procedura mogą się nieco różnić.

Wizy rodzinne różnią się w zależności od kraju, statusu sponsorującego krewnego i charakteru związku. Poniżej znajdują się najpopularniejsze kraje z wizami rodzinnymi:

  • Wiza rodzinna Schengen: Dzięki tej wizie obywatele spoza UE/EOG mogą dołączyć do swoich członków rodziny, którzy mieszkają w dowolnym kraju członkowskim strefy Schengen.
  • Zielone karty USA dla rodziców: Kandydaci w wieku co najmniej 21 lat posiadający ważny akt urodzenia z USA mogą legalnie ubiegać się o zieloną kartę lub stały pobyt dla swoich rodziców. Zgodnie z amerykańskim prawem imigracyjnym, niektórzy członkowie rodziny, tacy jak rodzice, otrzymują status „najbliższych krewnych”.
  • Wiza rodzinna KSA: Wiza rodzinna do Arabii Saudyjskiej to wiza wydawana przez Saudyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MoFA), która umożliwia beneficjentom uzyskanie wniosków o wizytę dla ich krewnych pierwszego stopnia, tj. rodziców, żony i dzieci.

Australijskie wizy rodzinne:
Wizy przeznaczone zazwyczaj dla obywateli Australii, stałych rezydentów i kwalifikujących się obywateli Nowej Zelandii, którzy chcą sprowadzić swoich krewnych, aby zamieszkali z nimi w Australii. Istnieją różne kategorie tych wiz, np. wizy dla dzieci, wizy dla rodziców i wizy partnerskie.