Glossary
Medical Visa

Wiza Medyczna

Wiza medyczna to specjalne zezwolenie na podróż, z którego korzystają osoby ubiegające się o leczenie za granicą. Istnieją różne rodzaje wiz medycznych w zależności od danego kraju i okresu ważności. Jest to bardzo ważny dokument dla osób odbywających kurację.

Definicja wizy medycznej

Dzięki wizie medycznej osoby wymagające leczenia mogą podróżować do obcego kraju w celu jego uzyskania. Jest to idealne rozwiązanie dla pacjentów z całego świata, którzy potrzebują wykwalifikowanych specjalistów za granicą.

Ten rodzaj wizy jest wykorzystywany głównie w przypadku pobytów krótkoterminowych, które umożliwiają skorzystanie z leczenia. Ponadto niektóre kraje (np. należące do strefy Schengen w Europie) wydają dodatkową wizę dla rodziny, opiekunów lub przyjaciół towarzyszących pacjentowi.

Czasami możliwe jest uzyskanie wizy uniwersalnej, która obejmuje wizyty związane z leczeniem. W każdym przypadku zaleca się sprawdzenie wszystkich informacji przed podróżą.

Jak uzyskać wizę medyczną

Proces ubiegania się o wizę zależy od kraju. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją 2 metody uzyskania wizy medycznej: online lub w ambasadzie.

Pierwsza opcja wymaga podania niezbędnych informacji, takich jak imię, nazwisko, numer paszportu, leczenie itp., pokrycia opłaty jedną z dostępnych metod płatności i oczekiwania na zatwierdzenie.

Czasami jedynym sposobem na uzyskanie wizy medycznej jest umówienie się na bezpośrednią wizytę w ambasadzie lub konsulacie. W takim przypadku należy przygotować komplet dokumentów i po pozytywnym przejściu rozmowy kwalifikacyjnej osobiście otrzymać wizę.

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania wizy na leczenie?

Aby wziąć udział w procesie ubiegania się o wizę medyczną, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • List polecający od szpitala, lekarza lub specjalisty medycznego z potwierdzeniem, że podróżny musi odwiedzić kraj w celu leczenia.
  • Potwierdzenie wizyty w klinice/szpitalu w obcym kraju.
  • Dowód ubezpieczenia medycznego.
  • Ważny paszport, który nie straci ważności w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
  • Aktualne zdjęcia twarzy.
  • Rezerwacja lotu.
  • Dowód zakwaterowania.
  • Dowód posiadania wystarczających środków finansowych.

Przykłady wiz medycznych

Istnieje wiele rodzajów wiz medycznych w zależności od kraju. Na przykład można uzyskać wizę B-2 na leczenie w USA. Aby się zakwalifikować, należy przedstawić dowód, że podróżuje się wyłącznie w celach medycznych, potwierdzić okres pobytu i przygotować ważny paszport, a także potrzebne fundusze.

Kolejnym przykładem jest indyjska wiza medyczna. Jest ona ważna przez 60 dni od daty wjazdu i umożliwia trzykrotny wjazd do kraju. Aby się o nią ubiegać, należy mieć ważny paszport, zdjęcia i potwierdzenie ze szpitala.

Jak widać, wymagania wizowe różnią się w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju. Sprawdź wszystko wcześniej, aby uniknąć problemów.