Glossary
Single-entry Visa

Wiza jednokrotnego wjazdu

Wiza jednokrotnego wjazdu to wiza, która pozwala na jednorazowy wjazd do danego kraju, w porównaniu do wizy wielokrotnego wjazdu, która umożliwia wielokrotne podróżowanie do danego kraju.

Wiza jednokrotnego wjazdu nie może być wykorzystana więcej niż jeden raz. Jeśli odwiedzający chce wrócić do kraju, musi ubiegać się o nową wizę.

Wiele krajów wydaje wizy jednokrotnego wjazdu na wizyty krótkoterminowe. Niektóre z nich są nawet dostępne w formie elektronicznej. Wizę online można uzyskać w kilku krokach przechodząc przez intuicyjny proces aplikacji online.

Miejsca docelowe, które nie oferują wiz elektronicznych, wymagają od wnioskodawców osobistego uzyskania wizy jednokrotnego wjazdu w ambasadzie.

Czym jest wiza jednokrotnego wjazdu

Wiza jednokrotnego wjazdu to zezwolenie na wjazd, które umożliwia podróżnemu jednorazowy wjazd do kraju, w którym została wydana. Wiza umożliwiająca jeden wjazd nie może być wykorzystana ponownie.

Zatwierdzona wiza ma konkretny okres ważności i liczbę dozwolonych wjazdów. Podróżny może wjechać do kraju tylko we wskazanym okresie. Wizy elektroniczne są zazwyczaj cyfrowo połączone z paszportem wnioskodawcy. W takim przypadku, jeśli paszport wygaśnie, wiza staje się nieważna i nie zezwala na wzjazd do kraju.

W zależności od kraju wydania i obywatelstwa odwiedzającego, wizę jednokrotnego wjazdu można uzyskać składając wniosek online, po przyjeździe lub w placówce dyplomatycznej. Wymagania mogą się różnić, jednak wszyscy wnioskodawcy muszą przygotować niezbędną dokumentację i dysponować środkami na pokrycie opłat manipulacyjnych.

Różnica między wizą jednokrotnego i wielokrotnego wjazdu

Niektóre kraje wydają tylko wizy turystyczne jednokrotnego wjazdu, podczas gdy inne umożliwiają podróżnym uzyskanie wizy wielokrotnego wjazdu, która pozwala na wjazd do kraju więcej niż jeden raz. Niektóre miejsca docelowe umożliwiają podróżnym wybór między różnymi opcjami.

Niektóre wizy wielokrotnego wjazdu są wydawane na określoną liczbę wjazdów, na przykład wizy dwukrotnego lub trzykrotnego wjazdu. Istnieją również wizy z nieograniczoną liczbą wjazdów, które można wykorzystać do wjazdu do kraju tyle razy, ile się chce.

Wiza wielokrotnego wjazdu może być bardzo korzystna, jednak wiza jednokrotnego wjazdu jest zwykle bardziej przystępna cenowo. Podróżny powinien wcześniej zaplanować swoją podróż, zaznajomić się z wymaganiami wizowymi i wybrać rodzaj wizy zgodnie z celem i planem podróży.

Na przykład, wybierz wizę Schengen jednokrotnego wjazdu, aby wjechać do jednego kraju, ale rozważ uzyskanie wizy wielokrotnego wjazdu, jeśli Twoje przyszłe plany obejmują odwiedzenie kilku krajów w strefie Schengen.