Glossary
Visa Sponsorship

Sponsorowanie wizowe

Sponsorowanie wizowe może być potrzebne podczas procesu ubiegania się o wizę, gdy inna osoba lub organizacja wspiera podróżnego. Sprawdź wszystkie wymagania, zanim zdecydujesz się ubiegać o określony typ wizy.

Definicja sponsorowania wizowego

Sponsorowanie wizowe oznacza, że odpowiedzialność za podróżnych i ich działania spada na sponsora (osobę lub podmiot). Sponsor składa petycję do rządu, aby odwiedzający mógł wjechać do kraju.

Wymagania dotyczące sponsorowania różnią się w zależności od rodzaju wizy i kraju. Należy pamiętać, że w wielu przypadkach sponsor musi zadeklarować wsparcie finansowe w petycji. Istnieje wiele rodzajów wiz sponsorowanych. Można na przykład ubiegać się o kanadyjską wizę sponsorską.

Kto musi mieć wizę sponsorowaną?

W niektórych przypadkach wymagane jest sponsorowanie wizowe. Wszystko zależy od polityki wizowej danego kraju i celu wizyty. Sponsor może być potrzebny w następujących okolicznościach: gdy wymagany jest dowód stabilności finansowej, do celów zatrudnienia oraz pobytu w obcym kraju, w którym mieszka członek rodziny. Sprawdź wszystkie szczegóły dotyczące tych sytuacji poniżej.

Sponsorowanie imigracyjne

Imigracja związana z rodziną jest bardzo powszechnym rodzajem sponsorowania w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie. Obywatel lub stały rezydent może sponsorować krewnego podczas ubiegania się o wizę, pisząc odpowiednią petycję. Jest to niezbędny dokument, gdyż bez niego wniosek wizowy może zostać odrzucony.

Wiza sponsorowana przez pracodawcę

Cudzoziemcy często otrzymują pozwolenie na wjazd do kraju w celu znalezienia pracy. W takim przypadku powinni oni przygotować oficjalną ofertę pracy i być sponsorowani przez pracodawcę, który oświadcza, że gość będzie pracował w firmie jako legalny rezydent.

Sponsorowanie finansowe

Niektóre kraje, takie jak te w strefie Schengen, wymagają dowodu, że Twoja sytuacja jest stabilna finansowo. Aby uzyskać określony typ wizy, należy przygotować wyciąg bankowy z potwierdzeniem posiadania wystarczających środków finansowych.

Jeśli nie spełniasz warunków finansowych, musisz mieć sponsora, który pokryje koszty podróży w kraju podczas Twojego pobytu.

Dokumenty wymagane do sponsorowania wizy

Sponsorowanie wizowe zależy od indywidualnych zasad polityki danego kraju. Zazwyczaj wymagane są następujące dokumenty:

 • List podpisany przez sponsora,
 • Zeskanowana kopia paszportu lub dowodu osobistego sponsora,
 • Dowód miejsca zamieszkania,
 • Dokumenty określające finanse sponsora.

Należy pamiętać, że sponsorzy nie są odpowiedzialni za podatki odwiedzających lub prywatne długi (takie jak rachunki medyczne, koszty zakwaterowania, płatności kartą itp.).

Kto nie może zostać sponsorem

W większości przypadków następujące osoby nie kwalifikują się do bycia sponsorem:

 • aktualni więźniowie,
 • osoby, które nie płacą alimentów,
 • osoby, które ogłosiły bankructwo,
 • osoby, które otrzymały pomoc społeczną (nie z powodu niepełnosprawności),
 • osoby, które nie dokonały płatności, dokonały płatności z opóźnieniem lub nie spłaciły pożyczki imigracyjnej,
 • osoby, które wcześniej nie spełniły warunków umowy sponsorskiej,
 • przestępcy seksualni lub przestępcy z użyciem przemocy.

Jak napisać list sponsorski do wizy?

Aby napisać list sponsorski, należy zawrzeć w nim poniższe informacje napisane formalnym językiem:

 • Wprowadzenie z danymi osobowymi sponsora (takimi jak imię, nazwisko, adres e-mail itp.).
 • Szczegóły dotyczące wnioskodawcy (takie jak imię i nazwisko oraz numer paszportu).
 • Relacje między wnioskodawcą a sponsorem.
 • Powód sponsorowania.
 • Informacje i trasa podróży.
 • Zobowiązanie finansowe podjęte przez sponsora.
 • Dokumenty finansowe, takie jak wyciągi bankowe.
 • Podpisy i daty.