Glossary
Dual Nationality

Podwójne obywatelstwo

Podwójne obywatelstwo

Podwójne obywatelstwo oznacza, że dana osoba jest obywatelem dwóch krajów jednocześnie.

Uzyskanie podwójnego obywatelstwa jest skomplikowanym i kosztownym procesem. Obywatelstwo można nabyć przez urodzenie, lecz możliwe jest też uzyskać obywatelstwo innego państwa przez naturalizację (w sytuacji dłuższego zamieszkania w danym kraju lub zawarcia związku małżeńskiego z jego obywatelem).

Pamiętaj jednak, że nie każdy kraj uznaje podwójne obywatelstwo – niektóre kraje mogą wymagać zrzeczenia się obywatelstwa urodzenia, aby zostać ich mieszkańcem. Co więcej, zasady obowiązujące w krajach uznających podwójne obywatelstwo mogą różnić się między sobą.

Posiadanie podwójnego obywatelstwa ma zarówno zalety, jak i wady. Osoby posiadające równocześnie obywatelstwo innego państwa podlegają dwom różnym systemom prawnym, które je chronią. Osoby te jednak podlegają również podwójnym obowiązkom tych krajów.

Jak zostać podwójnym obywatelem?

Jednym ze sposobów na uzyskanie podwójnego obywatelstwa jest poprzez urodzenie – urodzenie się w kraju z prawem do obywatelstwa lub posiadanie rodziców z podwójnym obywatelstwem. Ta metoda otrzymania podwójnego obywatelstwa nie wymaga żadnych formalności

Obywatelstwo innego państwa można uzyskać również poślubiając obywatela obcego kraju. Wraz z zawarciem związku małżeńskiego uznane będzie równocześnie obywatelstwo innego państwa.

Podwójne obywatelstwo uzyskasz także w drodze naturalizacji. Naturalizacja jest procesem, który pozwala ludziom z obczyzny na uzyskanie obcego obywatelstwa. Aby uzyskać podwójne obywatelstwo, musisz spełniać wszelkie warunki obowiązujące w obydwóch państwach.

W niektórych krajach możliwe jest uzyskanie obywatelstwa na podstawie pochodzenia, ale musisz być w stanie udowodnić, że Twoi rodzice lub dziadkowie byli obywatelami tego kraju.

Zalety podwójnego obywatelstwa

Wiele osób dąży do uzyskania podwójnego obywatelstwa, by móc cieszyć się pewnymi korzyściami.

Przede wszystkim, osoby posiadające podwójne obywatelstwo mogą swobodnie mieszkać i pracować w dwóch krajach. Nie muszą uzyskiwać wizy i mogą pozostać w wybranym kraju tak długo, jak chcą.

Podwójny obywatel nie jest również zobowiązany do uzyskania pozwolenia na pracę i jest zwolniony z ograniczeń, które mają zastosowanie względem przedsiębiorców z obcym obywatelstwem.

Posiadanie dwóch paszportów pozwala również na odwiedzanie większej liczby krajów bez wizy lub z ułatwieniami takimi jak wiza online czy wiza po przyjeździe, więc podróżowanie staje się łatwiejsze.

Podwójni obywatele mogą korzystać z usług socjalnych w obu krajach, takich jak kompleksowa opieka medyczna. Mogą też studiować w tej samej cenie, co studenci krajowi (czasem bezpłatnie).

Co więcej, możliwe jest posiadanie nieruchomości w obu krajach. Niektóre kraje ograniczają własność ziemi do obywateli, więc status podwójnego obywatelstwa pozwala podróżować między dwoma krajami i mieszkać wygodnie we własnym mieszkaniu.

Wady podwójnego obywatelstwa

Korzyści z posiadania podwójnego obywatelstwa są liczne, jednak ma ono pewne wady.

Podwójni obywatele są prawnie związani przepisami obu krajów i mogą być narażeni na podwójne opodatkowanie. Na przykład, jeśli posiadasz obywatelstwo polskie, ale mieszkasz w kraju swojego drugiego obywatelstwa, być może będziesz musiał płacić podatki zarówno względem władz Rzeczypospolitej Polskiej, jak i krajowi, w którym uzyskałeś dochód.

Czasami podwójne obywatelstwo stwarza bariery dla niektórych form zatrudnienia. Stanowiska rządowe wymagające dostępu do poufnych informacji mogą być ograniczone względem osób posiadających drugie obywatelstwo. W świetle przepisów osoby urodzone z podwójnym obywatelstwem mogą cieszyć się większymi swobodami niż osoby, które uzyskały drugie obywatelstwo poprzez naturalizację.

Proces uzyskiwania obywatelstwa może być długi i skomplikowany. Różni się on w zależności od kraju pierwszego obywatelstwa i dodatkowych okoliczności.

Podwójne obywatelstwo w polskim prawie

Polskie prawo akceptuje posiadanie przez swoich obywateli podwójnego obywatelstwa. Obywatel polski posiadający obce obywatelstwo, który ubiega się o uznanie, nadanie lub przywrócenie polskiego obywatelstwa nie jest zobowiązany do zrzeczenia się dotychczasowego obywatelstwa.

Władze Polski traktują na równi osoby posiadające podwójne obywatelstwo z osobami posiadającymi wyłącznie polskie obywatelstwo. Przepisy prawa regulujące obywatelstwo polskie zawarte są w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.

Planując wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby przekraczające granicę na podstawie dokumentu innego państwa bedą traktowane jako obcy obywatele, nie jako osoby posiadające polskie obywatelstwo. Obywatelstwo polskie podczas może być zweryfikowane odpowiednim dokumentem (dowód osobisty, polski paszport).