Glossary
Diplomatic Passport

Paszport dyplomatyczny

Paszport dyplomatyczny

Istnieją różne rodzaje paszportów, które mogą być wykorzystywane do podróży międzynarodowych. Dyplomaci i najwyżsi rangą urzędnicy państwowi mają specjalny rodzaj paszportu, znany jako paszport dyplomatyczny lub oficjalny.

Definicja paszportu dyplomatycznego

Paszport dyplomatyczny to rodzaj dokumentu tożsamości posiadanego przez określoną grupę osób. Zazwyczaj ten rodzaj paszportu jest przyznawany wysokiej rangi urzędnikom państwowym, dyplomatom i ich członkom rodziny, którzy chcą podróżować za granicę w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

Paszporty dyplomatyczne umożliwiają pominięcie wielu przepisów dotyczących podróżowania mających zastosowanie do posiadaczy zwykłych paszportów.

Paszport dyplomatyczny może być używany, jeśli jego posiadacz planuje odwiedzić określony kraj w oficjalnych sprawach rządowych.

Jak rozpoznać paszport dyplomatyczny

Paszport dyplomatyczny może wyglądać inaczej w zależności od kraju wydania. Najczęściej jednak łatwo go rozpoznać po kolorze i napisie „Paszport dyplomatyczny” na okładce.

Kolor może również różnić się w zależności od kraju wydania, na przykład oficjalny paszport w Indiach ma kolor czerwony.

Podczas przekraczania granicy danego kraju urzędnicy mogą łatwo zidentyfikować posiadaczy paszportów dyplomatycznych i zaoferować im pewne przywileje, w tym szybszy wjazd do kraju i brak kontroli imigracyjnych.

Ubieganie się o paszport dyplomatyczny

Paszporty dyplomatyczne nie są wydawane każdemu. Tylko osoby posiadające status dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin mogą ubiegać się o paszport dyplomatyczny.

Wymagania dotyczące ubiegania się o oficjalny paszport mogą się różnić w zależności od kraju. Ogólnie rzecz biorąc, posiadacze następujących statusów mogą ubiegać się o wydanie paszportu dyplomatycznego:

  • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
  • Członkowie parlamentu
  • Szefowie ds. religijnych
  • Gubernatorzy
  • Admirałowie lub generałowie
  • Członkowie sądów
  • Byli premierzy i prezydenci
  • Członkowie rodziny

W przypadku, gdy paszport dyplomatyczny został wydany dyplomacie, członkowie jego rodziny często również mogą być uprawnieni do otrzymania oficjalnego paszportu. Zależy to również od kraju, czy członkowie rodziny dyplomaty mogą również kwalifikować się do tego rodzaju paszportu. Niemniej jednak, najczęściej członkowie najbliższej rodziny również kwalifikują się do otrzymania paszportu dyplomatycznego.

Korzyści z posiadania paszportu dyplomatycznego

Posiadacze paszportów dyplomatycznych na świecie mogą cieszyć się wieloma korzyściami, które ułatwiają ich międzynarodowe podróże. W przeciwieństwie do zwykłych paszportów, mogą zaoszczędzić mnóstwo czasu i wysiłku po przybyciu do obcego kraju. Więcej korzyści to:

Bezwizowe podróże do wielu krajów

Jedną z najważniejszych korzyści jest możliwość podróżowania bez ograniczeń, w tym bez wizy. Wiele krajów oferuje bezwizowy wjazd posiadaczom paszportów dyplomatycznych, co również znacznie przyspiesza kontrolę graniczną.

Immunitet prawny

Paszport dyplomatyczny daje immunitet prawny od wszelkich postępowań sądowych lub procesów. Warto zauważyć, że immunitet ten ma jednak zastosowanie w ograniczonym zakresie i zależy od całkowitego uznania odwiedzanego kraju.

Podróże wolne od podatku

Dyplomaci podróżujący w oficjalnych sprawach rządowych są zwolnieni z wymogów podatkowych, niezależnie od tego, czy podróżują drogą lądową czy powietrzną.

Dochód wolny od podatku

Kolejną korzyścią są nieopodatkowane zarobki, ponieważ zagraniczni dyplomaci mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego podczas pracy w obcym kraju.

Dyplomatyczne kanały lotniskowe

Osoby podróżujące z paszportami dyplomatycznymi są zwolnione z kontroli tożsamości, przeszukiwania bagażu lub innych protokołów lotniskowych. W ten sposób mogą zaoszczędzić mnóstwo czasu po przybyciu do kraju docelowego, ponieważ nie muszą czekać na weryfikację swoich rzeczy osobistych lub tożsamości.

Specjalne dyplomatyczne tablice rejestracyjne

Posiadacze paszportów dyplomatycznych używają również specjalnych tablic rejestracyjnych pojazdów, dzięki czemu można ich łatwo zidentyfikować podczas jazdy.