Glossary
International Driving Permit

Międzynarodowe prawo jazdy

Międzynarodowe prawo jazdy

Międzynarodowe prawo jazdy to oficjalny dokument zezwalający na prowadzenie pojazdu silnikowego za granicą. IDP zostało zatwierdzone przez konwencje Organizacji Narodów Zjednoczonych i funkcjonuje jako dowód posiadania ważnego prawa jazdy w kraju ojczystym danej osoby. IDP zawiera tłumaczenie prawa jazdy na 10 różnych języków. W ten sposób władze innych krajów mogą łatwo je zinterpretować i sprawdzić jego wiarygodność.

Jak działa międzynarodowe prawo jazdy?

Międzynarodowe prawo jazdy to poświadczony dokument potwierdzający posiadanie ważnego prawa jazdy. Dokument ten jest tłumaczony na wiele języków i zawiera następujące dane:

 • dane osobowe kierowcy
 • zdjęcie twarzy kierowcy
 • informacje o prowadzeniu pojazdu przetłumaczone na 10 języków

Warto zauważyć, że IDP nie jest odpowiednikiem prawa jazdy lub niezależnego zezwolenia. Jest to dokument pomocniczy, który musi być używany razem z ważnym prawem jazdy. Jeśli planujesz prowadzić samochód podczas pobytu za granicą, pamiętaj o zabraniu zarówno prawa jazdy, jak i IDP.

IDP może być szczególnie pomocny przy wynajmowaniu pojazdów lub jeździe za granicą. Ponadto przepisy niektórych krajów mogą wymagać jego okazania w celu legalnego prowadzenia pojazdu. IDP będzie również przydatne do ominięcia barier językowych dzięki tłumaczeniu na wiele języków.

Jak uzyskać międzynarodowe prawo jazdy

Procedura uzyskania międzynarodowego prawa jazdy obejmuje następujące kroki:

 • 1. Sprawdź czy jesteś uprawniony do uzyskania IDP: większość krajów określa, że kierowca nie może mieć mniej niż 18 lat, aby uzyskać IDP. Ponadto konieczne jest również posiadanie ważnego prawa jazdy wydanego przez kraj macierzysty.
 • 2. Znajdź ośrodek IDP: Międzynarodowe prawo jazdy można uzyskać w autoryzowanych przez rząd ośrodkach. Na przykład w Stanach Zjednoczonych będzie to American Automobile Association (AAA) lub American Automobile Touring Alliance (AATA).
 • 3. Wypełnij formularz zgłoszeniowy: Wypełnij formularz wniosku uzyskany od organu wydającego IDP – można to zrobić online lub osobiście. Upewnij się, że wniosek nie zawiera błędów.
 • 4.Prześlij dokumentację uzupełniającą: dostarcz dwa zdjęcia paszportowe i skan ważnego prawa jazdy (obie strony) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.
 • 5. Pokryj opłatę manipulacyjną: W zależności od organu wydającego i kraju, opłata nominalna może się różnić.
 • 6.Otrzymaj IDP: Po zatwierdzeniu IDP przez organ wydający, otrzymasz go pocztą lub będziesz musiał odebrać go osobiście. Czas przetwarzania jest kwestią indywidualną i zależy od różnych czynników.

Zatwierdzony IDP zachowuje ważność przez rok od daty wydania. W przypadku jego wygaśnięcia konieczne będzie złożenie wniosku o wydanie nowego, aby móc bez przeszkód wyjechać za granicę.

Przed planowaną podróżą upewnij się, że zapoznałeś się z przepisami dotyczącymi prowadzenia pojazdów w kraju, który planujesz odwiedzić. Może się zdarzyć, że międzynarodowe prawo jazdy nie będzie uznawane w danym kraju lub że będziesz musiał posiadać pewne dodatkowe dokumenty lub spełniać inne specjalne wymagania.

Kraje wymagające międzynarodowego prawa jazdy

Międzynarodowe prawo jazdy (IDP) jest uznawane w ponad 150 krajach na całym świecie.

Do najpopularniejszych krajów wymagających od zagranicznych kierowców posiadania IDP należą:

 • Hiszpania
 • Francja
 • Japonia
 • Korea Południowa
 • Kanada (z wyjątkiem posiadaczy licencji USA)
 • Malezja
 • Tajlandia
 • Rosja